ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 2,236 ราย เสียชีวิต 16 คน หายป่วย 1,892 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 2,236 ราย เสียชีวิต 16 คน หายป่วย 1,892 ราย

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 25 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
ข่าวโควิดวันนี้ 25 มิ.ย.65 ผู้ป่วยใหม่ 2,236 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 คน หายป่วย 1,892 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,288,342 ราย
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ