ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 1,735 ราย เสียชีวิต 15 คน หายป่วย 2,138 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 1,735 ราย เสียชีวิต 15 คน หายป่วย 2,138 ราย

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 27 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
ข่าวโควิดวันนี้ 27 มิ.ย.65 ผู้ป่วยใหม่ 1,735 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 คน หายป่วย 2,138 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,292,455 ราย
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ