ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 1,761 ราย เสียชีวิต 13 คน หายป่วย 2,185 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 1,761 ราย เสียชีวิต 13 คน หายป่วย 2,185 ราย

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
ข่าวโควิดวันนี้ 28 มิ.ย.65 ผู้ป่วยใหม่ 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 คน หายป่วย 2,185 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,294,216 ราย
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ