คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 32 /2564 เรื่อง เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 32 /2564 เรื่อง เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเภท ประกาศ/พรบ.
กลุ่ม ประกาศจากจังหวัดปัตตานี
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 32 /2564 เรื่อง เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ