ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( Covid-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอิฎิ้ลฟิตร์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( Covid-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอิฎิ้ลฟิตร์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประเภท ประกาศ/พรบ.
กลุ่ม ประกาศจากจังหวัดปัตตานี
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( Covid-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอิฎิ้ลฟิตร์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ