ยอดโควิดทั่วโลก 15 ก.พ.65 ติดเชื้อเพิ่ม 1.42 ล้านราย เสียชีวิตเพิ่ม 7,155 ราย

ยอดโควิดทั่วโลก 15 ก.พ.65 ติดเชื้อเพิ่ม 1.42 ล้านราย เสียชีวิตเพิ่ม 7,155 ราย

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
ยอดโควิดทั่วโลก 15 ก.พ.65 ผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 413,721,639 ราย เพิ่มขึ้น 1,420,689 ราย เสียชีวิตสะสม 5,843,500 ราย เพิ่มขึ้น 7,155 ราย หายป่วยสะสม 335,489,635 ราย
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ