ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,373 ราย เสียชีวิต 27 คน หายป่วย 11,551 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,373 ราย เสียชีวิต 27 คน หายป่วย 11,551 ราย

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
ยอดโควิดวันนี้ 15 ก.พ.65 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,373 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน หายป่วยเพิ่ม 11,551 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 399,165 ราย
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ