รายแรกของโลกมาแล้ว! อังกฤษพบผู้ป่วยยืนยันเป็นสายพันธุ์เดลตาครอน

รายแรกของโลกมาแล้ว! อังกฤษพบผู้ป่วยยืนยันเป็นสายพันธุ์เดลตาครอน

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
รายแรกของโลกมาแล้ว! อังกฤษพบผู้ป่วยยืนยันเป็นสายพันธุ์เดลตาครอน หมอเฉลิมชัยชี้ต้องติดตามไวรัสลูกผสมต่อไป หลังเคยพบการผสมกันของ 2 สายพันธุ์มาแล้ว อย่างน้อย 2-3 ชนิด
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ