หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ประเภท เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เมื่อ 1 เมษายน 2563
รายละเอียด
หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทากิจต่างๆ โดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19 วันที่ 3 สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ ลบที่เกิดขึ้น วันที่ 5 สติสื่อสารช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด วันที่ 6 สติใคร่ครวญเราได้อะไรจากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัยช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤติ วันที่ 8 สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น

…………………

ย้อนกลับ