แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (14 ก.พ. 65)

แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (14 ก.พ. 65)

ประเภท คลิปวิดีโอ
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
วิดีโอ

แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (14 ก.พ. 65)

แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (14 ก.พ. 65)
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย

…………………

ย้อนกลับ