โควิด19 กลับมาระบาดอีกรอบ เพราะอะไร น่ากลัวแค่ไหน เช็คเลย

โควิด19 กลับมาระบาดอีกรอบ เพราะอะไร น่ากลัวแค่ไหน เช็คเลย

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 27 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
โควิด19 กลับมาระบาดอีกรอบ เพราะอะไร น่ากลัวแค่ไหน เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลังราชกิจจาเบกษาออกข้อกำหนดผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามความสมัครใจ
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ