5 สูตร วัคซีนโควิดเด็ก 5-17 ปี กิจกรรมอะไรเสี่ยง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

5 สูตร วัคซีนโควิดเด็ก 5-17 ปี กิจกรรมอะไรเสี่ยง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ประเภท ข่าวสาร/บทวาม
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
5 สูตรฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 5-17 ปี มีสูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม ซิโนแวค 2 เข็ม และสูตรไขว้ซิโนแวคและไฟเซอร์ ทุกสูตรมีคำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆ รับรองแล้ว ฉีดได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช็คกิจกรรมอะไรเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี บ้าง
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ